Unikátní Parkety a Dřevěné podlahy tradiční české produkce / Princ parket / Příběh původu dřeva

Princ parket

Příběh původu dřeva

Zdroj naší suroviny

Vše začíná u původu surovin a jejich hospodaření a obnovy. Česká republika je charakterizována vysokou lesnatostí. Lesy v současné době pokrývají plochu přes 2,6 miliónu hektarů, což je zhruba třetina celkového území státu. Již díky snahám Marie Terezie a následných nařízení k obhospodařování a kontroly lesů, se jejich výměra postupně zvyšuje. V posledních letech přibývá každý rok cca 2000 hektarů. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti. Celkové zásoby dříví v lesích ČR jsou zhruba 700mil. m3 a neustále přibývají. Také kvalita tuzemské suroviny je ve světovém měřítku na velice slušné úrovni. Tyto skutečnosti znamenají pro nás zásadní věc. I přes složitost problematiky získání této suroviny, používáme v Princ parket dřevo především z našich národních lesů, neboť máme jistotu obnovy a dlouhodobosti, což je jednou z priorit společnosti Princ parket. 

Komerční certifikáty

Zákony a nařízení obhospodařování lesních porostů v České republice tvoří záruku původu dřeva samo o sobě. Díky používání dřeva výhradně z České a Slovenské republiky, kde jsou tyto nařízení velice podobné, jsou otázky týkající se původu a garancí obnovy použitého dřeva ve výrobcích Princ parket zodpovězena. Vlastní certifikační skupiny PEFC, FSC apod., které jako komerční společnosti jsou vzájemnými konkurenty, masírují finálního spotřebitele a zpracovatele marketingovou propagací. Tyto marketingové argumenty jsou však v případě zpracování hlídaných evropských surovin irelevantní. Svoji funkci plní především u výrobků zpracovaných z cizokrajných dřevin. Tyto dřeviny, jež v poslední dobou zaznamenávají prudký nárust dovozu, pochází z exotických krajů třetích států, kde systémy lesního hospodaření v podstatě nefungují nebo vůbec nejsou. V tomto případě jistý mechanismus certifikace původů dřeva má své opodstatnění. Otázkou však zůstává, do jaké míry je certifikace důsledná a jak dalece ohlídá celý složitý řetezec již od těžby a následné rekultivace, dovozu na jiný kontinent, zpracování atd... Díky mnoha sporným otázkám ohledně certifikace a faktické nemožnosti finálního spotřebitele vlastního ověření a zákonům ochrany lesa v našem prostředí, odkud čerpáme surovinu, nepoužíváme pro své výrobky žádné ze zminěných certifikátů. 

Certifikát původu Princ parket

Jednatel společnosti Karel Hrdlička prohlašuje, že pro zpracování a výrobu produktů Princ parket používá výhradně ty suroviny, které podléhají přísným státním kontrolám a nařízením pro jejich obnovu. To je tím nesporným certifikátem původu dřeva společnosti Princ parket.